Historien

Her håber vi med tiden, at vi kan fortælle lidt om Storelungs historie, både helt tilbage til istiden, men også nutid og den spændende periode med tørvegravning etc.

Kender du noget til Storelungs historie, ligger inde med billeder fra f.eks. dengang, der blev gravet tørv i mosen, eller noget helt andet, så kontakt os venligst på Trente Mølle