Naturen

Storelung har en enestående natur og en række af arter, der ikke findes eller kun findes meget få andre steder på Fyn.

Når man snakker om naturen i Storelung giver det god mening at dele planter og dyreliv op i 3 grupper. En store del af de levende organismer holder til i randzonen, eller på mere almindelig dansk, den skov af træer der omkrandser hele mosen. Her er et meget varieret  plante og dyreliv.

På selv mosefladen burde der være forholdsvis artsfattigt, idet noget at det der kendertegner en rigtig god højmose, er få, men meget specialiserede arter. Planter som tranebær, soldug, hvid næbfrø – men bl.a. også de forskellige lyngarter.

Her har vi delt arter op i “stjerne-arter” – arter som hører en rigtig højmose til, og som er karakterplanter/dyr for højmosen og de andre arter, hvoraf flere især at planterne er et problem for mosen.  Men også arter der blot er her, uden af være specielt knytte til højmosen, men uden af gøre den store skade.

Endelig har vi indført en symbol for arter vi ved tidligere har været i højemosen, men som i dag er uddød. Her er det mest sommerfuglene vi har styr på.

For at kunne skelne har vi indført 4 symboler der fortæller lidt om hvor planterne og dyrene findes.

Storelung har en enestående natur og en række af arter, der ikke findes eller kun findes meget få andre steder på Fyn.

Når man snakker om naturen i Storelung giver det god mening at dele planter og dyreliv op i 3 grupper. En store del af de levende organismer holder til i randzonen, eller på mere almindelig dansk, den skov af træer der omkrandser hele mosen. Her er et meget varieret  plante og dyreliv.

På selv mosefladen burde der være forholdsvis artsfattigt, idet noget at det der kendertegner en rigtig god højmose, er få, men meget specialiserede arter. Planter som tranebær, soldug, hvid næbfrø – men bl.a. også de forskellige lyngarter.

Her har vi delt arter op i “stjerne-arter” – arter som hører en rigtig højmose til, og som er karakterplanter/dyr for højmosen og de andre arter, hvoraf flere især at planterne er et problem for mosen.  Men også arter der blot er her, uden af være specielt knytte til højmosen, men uden af gøre den store skade.

Endelig har vi indført en symbol for arter vi ved tidligere har været i højemosen, men som i dag er uddød. Her er det mest sommerfuglene vi har styr på.

For at kunne skelne har vi indført 4 symboler der fortæller lidt om hvor planterne og dyrene findes.

Arter der overvejende eller kun findes i randzonen.

Arter der primært finde på selve højmosen.

Stjernearterne – dem der hører naturligt hjemme i en højmose.

Arter der givet er uddød i Storelung.

Symbolerne vil stå i starten af tekste ved den enkelte art, i de tilfælde det giver mening. Og selvfølgelig er der arter der kan være både her og der, og som ikke er specielt tilknyttet et af stederne. Kombinationer af symbolerne vil også kunne fremkomme.

I menuen i højre side kan du vælge mellem de  planter og dyr der er observeret i højmosen – eller i første omgang – dem vi har fået skrevet om. Der er pt. observeret over 250 arter i mosen, og der der givet en hel del flere. Så der er nok at gå i gang med og masser at ting at undersøge. Vi hører gerne om nye og spændende fund, så rigtig god tur.