Naturen

Storelung har en enestående natur og en række af arter, der enten slet ikke findes på Fyn eller kun findes meget få andre steder på øen.

Når man snakker om naturen i Storelung, giver det god mening at dele planter og dyreliv op i 3 grupper. En stor del af de levende organismer holder til i randzonen, eller på mere almindelig dansk, den skov af træer, der omkranser hele mosen. Her er et meget varieret  plante og dyreliv.

På selv mosefladen burde der være forholdsvis artsfattigt, idet noget at det, der kendetegner en rigtig god højmose, er få, men meget specialiserede arter. Planter som tranebær, soldug, hvid næbfrø – men bl.a. også de forskellige lyngarter.

Her har vi delt arter op i “stjerne-arter” – arter som hører en rigtig højmose til, og som er karakterplanter/dyr for højmosen, og de andre arter, hvoraf flere af især planterne er et problem for mosen.  Men der er også arter, som blot er her uden af være specielt knyttet til højmosen, men også uden af gøre den store skade.

Endelig har vi indført en symbol for arter, vi ved tidligere har været i højmosen, men som i dag er uddøde. Her er det mest sommerfuglene, vi har styr på.

For at kunne skelne har vi indført 4 symboler der fortæller lidt om hvor planterne og dyrene findes.

Arter der overvejende eller kun findes i randzonen.

Arter der primært finde på selve højmosen.

Stjernearterne – dem der hører naturligt hjemme i en højmose.

Arter der givet er uddød i Storelung.

Symbolerne vil stå i starten af teksten ved den enkelte art i de tilfælde, det giver mening. Og selvfølgelig er der arter, der kan være både her og der og som ikke er specielt tilknyttet et af stederne. Kombinationer af symbolerne vil også kunne fremkomme.

I menuen i højre side kan du vælge mellem de  planter og dyr, der er observeret i højmosen – eller rettere, dem vi har fået skrevet om. Der er pt. observeret over 250 arter i mosen, og der er givet en hel del flere. Så der er nok at gå i gang med og masser at ting at undersøge. Vi hører gerne om nye og spændende fund, så rigtig god tur.