Højmosens planter

En rigtig højmose som Storelung, er karakteriseret ved forholdsvis få, men højt specialiserede arter, der er tilpasset det meget unikke miljø der er i en højmose. Højmosen er traditionelt et meget nærrigsfattigt miljø, hvor der ikke tilfører næring udefra, idet der ikke løber vand, dræn eller andet ind i mosen. Eneste næring der tilføres ,er den meget lille del der kommer, eller retter kom fra luften. I dag er højmoserne udfordret rigtig meget, idet de i dag får masser af kvælstof og anden næring gennem luften. Bl.a. sender landbruget og industrien masser af kvælstof og andet godt op i luften, som så spredes og falder ned med regnen – desværre også i højmoserne og på vores næringsfattinge overdrev.

“Rigtig” højmose planter er derfor tilpasset et meget næringsfattigt miljø. Det bedste eksempel er de kødædende planter, der findes i mosen. Her i Storelung er det forskellige arter af soldug, der får et ekstra kvælstof tilskud ved at indfang små insekter, med fangdråber på bladene.

Med den øget næringsmængde der i dag er i mosen, er der desværre også mange arter der trives alt for godt, og der for kan være med til at udkonkurrerer de oprindelige højmosearter. Bl.a. birk, dunhammer og pil, men også en del andre arter.
Du kan læse om de enklte arter i menuen, eller ved at trykke på billederne herunder.

Flere arter er på vej.

Tranebær

Soldug

Kæruld

Hvid Næbfrø