Højmosens planter

En rigtig højmose som Storelung er karakteriseret ved forholdsvis få, men højt specialiserede arter, der er tilpasset det meget unikke miljø, der er i en højmose. Højmosen er traditionelt et meget næringsfattigt miljø, hvor der ikke tilføres næring udefra, idet der ikke løber vand, dræn eller andet ind i mosen. Eneste næring, der tilføres, er den meget lille del, der kommer, eller snarere kom, fra luften. I dag er højmoserne desværre udfordret i meget høj grad, fordi de nu får masser af kvælstof og anden næring gennem luften. Bl.a. sender landbruget og industrien masser af kvælstof og andet godt op i luften,og dette spredes så og falder ned med regnen – desværre også i højmoserne og på vores næringsfattige overdrev.

“Rigtige” højmose planter er derfor tilpasset et meget næringsfattigt miljø. Det bedste eksempel er de kødædende planter, der findes i mosen. Her i Storelung er det forskellige arter af soldug, der får et ekstra kvælstoftilskud, ved at indfange små insekter med fangdråber på deres blade.

Med den øgede næringsmængde, der i dag er i mosen, er der desværre også mange arter, der trives alt for godt og derfor kan være med til at udkonkurrere de oprindelige højmosearter. Bl.a. birk, dunhammer og pil, men også en del andre arter.
Du kan læse om de enkelte arter i menuen, eller ved at trykke på billederne herunder.

Flere arter er på vej.

Tranebær

Soldug

Kæruld

Hvid Næbfrø