Hvepse og bier

Det er ikke meget vi ved om hvepsene og bierne i mosen. Før vi startede undersøgelserne her, så var der kun registret en enkelt art at humlebier her, men selvfølgelig er der langt flere. Desværre er bierne og hvepsene ofte endog meget svære at bestemme, men lige nu har vi med sikkerhed registret 8 forskellige arter i mosen. Der er mange, mange flere. Efterhånden som vi får sat navn på, taget billeder og tid til at få skrevet lidt tekst kan du læse om de forskellige hvepse og bier ved at trykke på navnet i kolonen til venster. Og send endelig billeder, hvis du ser nye og spændende arter.