Bladhvepse (3 arter pt.)

Bladhvepsene udgør en stor  familie af hvepse, der alle er meget fredelige og ikke stikker, ulig mange af vores andre hvepse. Som gruppe kendes de bl.a. på, at de ikke har hvepsetalje. De er dog oftest meget svære at bestemme og kende fra hinanden. Især som voksen, mens det som regel er lidt lettere med larverne. Bladhvepsens larver sidder ofte i en typisk S-formet positur, der signalerer, at de er giftige, så ‘lad vær med at spise mig’. Rigtigt ofte finder man mange sammen, og et blad kan være tæt besat i kanten af mange larver, der sidder og spiser. De voksne bladhvepse spiser pollen og ses ofte fouragere på forskellige planter.

Craesus septentrionalis

Larverne spiser blade af mange forskellige planter. I Storelung ses de oftest på pil, birk og el, men også ask, røn, hassel m. fl. indgår i menuen. Den voksne hveps lever af pollen og ses tit på forskellige skærmplanter i mosen. En meget almindelig art i Danmark

Foto: Leif H. Sørensen, Storelung, 25-07-14

Tenthredo atra

Kendes bl.a. på sine røde ben, de hvide skulderpletter og de flødefarvede munddele. Hunnen er helt sort på kroppen, mens hannen har et orange bælte. Søger nektar på især skærmplanter.

Larven er polyfag og lever på mange forskellige slags træer og buske.

Foto: Leif H. Sørensen, Storelung, 06-07-14

Tenthredo notha

Gule ben og de gule striber på kroppen er et godt kendetegn for denne art, men der er mange, der ligner. En ca. 10 mm stor bladhveps, der også hovedsageligt lever af pollen fra kurveblomster suppleret med små insekter.

Larven er mere kræsen end de andre bladhvepse her på siden og lever på kløver.

Alm. i Danmark.

Foto: Leif H. Sørensen, Storelung, 24-07-14
Tenthredo notha se fra oven med udbredte vinger, der gør det lettere at bestemme den.