Chelostoma florisomne (en saksebi)

I Danmark har vi 3 arter saksebier, der alle er små sorte, slanke og aflange bier. De to arter samler pollen på klokkeblomst, mens den tredje, Chelostoma florisomne, udelukkende samler pollen i ranunkler. Denne art lever ofte i overgangen mellem skov og eng, hvor der er mange blomstrende ranunkler. I Storelung er den yderst almindelig og ses let, når den indsamler pollen i ranunkelblomsterne.

Chelostoma florisomne laver reder i gamle borehuller fra biller og hvepse i træ eller i gamle hule rør, f.eks. tagrør. Den er derfor ofte ganske almindelig i gamle stråtage og er en af de bier, der let lokkes til de såkaldte insekthoteller. Bare der er ranunkel i nærheden! I hullet laves en række celler, hvori æggene lægges sammen med en klump pollen.  Det er kendt, at snyltehvepsen Sapyga clavicornis gerne ligger sine æg i reden. For at undgå dette, laver Chelostoma florisomne ofte en tom celle som den sidste i rækken, før den murer hullet til. Det har vist sig at være et ret effektivt våben, og bier, der laver en tom celle til sidst, har langt mindre risiko for, at deres yngel bliver angrebet at snyltehvepsen end bier, der ikke gør. Læse evt. mere om dette sammenspil her.

Fotos: 1/6 2015 i Storelung - Leif H. Sørensen