Moshumle

Moshumle – Bombus muscorum

I Storelung vil man opleve en række af de mest almindelige humlebier flyve rundt. Hvor mange af dem, der yngler i mosen, og hvor mange der kommer trækkende andre steder fra, ved vi ikke ret meget om.

Men i hvert fald én art gør sig bemærket, når man går rundt i mosen en varm sommerdag: den lille og charmerende moshumle. Moshumlen yngler i mosen, hvor den normalt vil have sin rede som et overjordisk bo gemt under græs og mos. Heraf navnet. Kolonien består af en dronning, arbejdere og hanner og opnår en størrelse på 40 – 120 individer.

De nye dronninger kommer frem om foråret, og hen i juni kommer de første arbejdere frem, og nye hanner og dronninger kommer til i sidste halvdel af juli/august måned.  Det er en fornøjelse at iagttage den lille lyse humlebi, når den som på billederne her fra midten af juni flyver rundt og fouragerer på bl.a. klokkelyng, som den åbenbart er meget glad for. Moshumle henter sin mad i relativ kort afstand fra boet – op til 100 meter, men ofte kortere. Så der er ingen tvivl om, at den holder til i Storelung. Andre humlebier kan flyve meget længere efter deres mad.

Om efteråret dør hele boet med hanner, arbejdere og den gamle dronning. Kun nye dronninger overlever og er klar til at starte en ny koloni op næste forår.

Foto og tekst: Leif H. Sørensen