Admiral

 Admiralen (Vanessa atalanta) er en rigtig trækgæst, der normalt kommer flyvende fra Sydeuropa til Storelung fra sidst i maj og til et godt stykke ind i juli.  Det er en imponerende smuk sommerfugl, der kun meget vanskeligt kan forveksles med andre danske sommerfugle.  Det latinske navn Vanessa betyder i øvrigt  ”Den strålende”.

Admiral på hjortetrøst. Foto: Leif H. Sørensen

Det er især denne generation, som man ser, specielt når sommerfuglene i efteråret tiltrækkes af nedfalden frugt, der er gået i gæring. Det gælder om af få fyldt depoterne op, inden turen går til Sydeuropa, hvor der lægges æg, så en ny generation er klar til at indtage Storelung og Danmark næste sommer.

Det sker dog, at Admiraler forsøger at overvintre i Danmark, og ikke sjældent ses Admiraler i vinterhalvåret. Om nogen når gennem hele vinteren, ved man dog næsten intet om. Men måske bliver det mere og mere almindeligt med de mildere vintre, vi får i disse år i Danmark.

Admiral på stor nælde. Foto: Leif H. Sørensen

Når sommerfuglen ankommer fra Sydeuropa, lægger den sine æg på brændenælder – helt overvejende Stor Nælde.  Her lever larven og æder sig stor i ca. 3 uger hvorefter den forpupper sig i et lille ”telt”, den har lavet af blade og det øverste af toppen.  Efter et par uger kommer en ny generation af Admiraler ud af pupperne, friske og meget smukke.

Admiral set fra undersiden. Foto: Leif H. Sørensen