Bølleblåfugl

Bølleblåfugl (Agriades optilete) er en rigtig højmoseart, da dens liv hænger nøje sammen med nogle af de specielle plantearter, der udgør plantesamfundet i en højmose. Dens larver lever på tranebær eller mosebølle. Den første gror stadig væk i Storelung, mens det er mere tvivlsomt, om her stadig kan findes mosebølle.

Foto: Leif H. Sørensen

Den var siden 2005 regnet for uddød på Fyn, hvor Arne og Bent Larsen registrerede det sidst kendte eksemplar d. 19/6 2005 netop i Storelung.  Miraklernes tid er dog ikke helt forbi, for i 2014 blev der fundet en pæn bestand i Nybo Mose ved Brændegårdsø.  Så måske kan vi være heldige at genfinde den her igen, selvom chancerne nok er ret små.

Bølleblåfugl ligner til forveksling mange af de andre blåfugle, der generelt er svære at skelne fra hinanden. Det sikreste kendetegn er den enlige stor blåkernede plet nær sømmen på bagvingens kant.

At denne sommerfugl har det svært i det danske landskab skyldes bl.a. tørvegravning og dræning af de danske moser. Men også et massivt nedfald af kvælstof fra luften, der gør at bl.a. spagnummoserne har svært ved at klare sig, er en medvirkende årsag.