Græsrandøje

Græsrandøje er en af Danmarks mest almindelige sommerfugle, der stort set kan træffes alle steder, således også i Storelung. Her flyver den typisk fra starten af juni til hen i september måned.

Da larven lever på græs, så har Græsrandøjen ikke problemer med at finde egnede fødeplanter at lægge sine æg på, og den er nok Danmarks talrigeste sommerfugl.

Hun af græsrandøje. Foto Bent Staugaard

Græsrandøje er en af de sommerfugle, der kan variere en del i farve og tegninger, og specielt er der tydelige forskelle på hanner og hunner. Når man ser på hunnen fra oversiden, så har hun et tydeligt orange område på forvingen omkring øjepletten, mens hannens øjeplet er mindre og kun omgivet af en ganske smal ring.

Set fra undersiden, når sommerfugle sidder med sammenklappede vinger, så er der også stor forskel på bagvingen. Hannen virker her stort set ensfarvet med en gråsort melering, mens hunnen har et lyst gulligt til hvidligt bånd hen over vingen. Fælles for begge køn er, at de kan have mellem 0 og 5 sorte prikker på bagvingen.

Hun. Her ses tydelige de orangegule områder omkring sømpletten. Foto: Leif H. Sørensen

Det har i en engelsk undersøgelse vist sig, at den store variation hos græsrandøje ikke er tilfældig, men hænger sammen med artens levested. Sommerfugle, der levede i områder med højt græs, havde flere pletter end sommerfugle i områder med lavt græs. Hvorfor nu det? Svaret er, at sommerfugle, der lever i lavt græs, er mere udsat for angreb fra fugle, og her er flere pletter med til at forvirre angribende fugle. En sommerfugl kan sagtens overleve med et hak eller 2 i vingen. For en sommerfugl, der lever i højt græs, vil mange pletter være en ulempe, da den herved vil blive mere synlig, når den hviler sig i det høje græs.

Hvordan det hænger sammen i Storelung, har vi dog endnu ikke undersøgt.

Foto: Leif H. Sørensen

Billederne af græsrandøje her på siden er alle taget på Sydfyn, men ingen er endnu fra Storelung.

Hannen med udbredte vinger. Foto: Bent Staugaard
Han med gråmarmoreret underside og uden det tydelige hvide/gule bånd på bagvingen. Foto: Leif H. Sørensen