Lille ildfugl

Lille ildfugl (Lycaena phlaeas) er så suverænt den almindeligste af de danske ildfugle og den eneste, der stadig flyver i Storelung. Det er den mindste af vores ildfugle, og størrelsen og de orange forvinger med sorte pletter gør den let at kende, når den flyver rundt i de mange forskellige slags  blomster, den besøger. Eller når den sidder med udfoldede vinger på en solbeskinnet plet på jorden for at varme sig og samle energi til at besøge de mange blomster.

Foto: Leif H. Sørensen

Allerede fra april kan man se den lille smukke sommerfugl flyve rundt i Storelung, og den flyver som regel et godt stykke hen i september. Normalt får den 2-3 generationer på en sæson, hvor eksemplarer fra den sidste generation kan være ret små og tydeligt mindre end de første generationer. Sidste generation overvintrer som larver indtil næste forår. Den lever i øvrigt som de fleste andre ildfugle primært på alm. syre og rødknæ.  Det er ikke planter, der er særligt almindelige i Storelung, så måske har mosen ikke en fast bestand, men besøges af eksemplarer, der flyver til fra andre områder.  Så vi hører gerne om fund af larver, æg eller pupper.

Foto: Leif H. Sørensen