Moseperlemorsommerfugl

Moseperlemorsommerfuglen (Bolaria aquilonaris) er om nogen højmosens sommerfugl, og den er helt afhængig af lokaliteter, hvor tranebær trives. Ægget lægges i juni på undersiden af et af de fine små tranebærblade, der kryber hen oven på spagnummen på de fugtigste steder i mosen.

Foto: Leif Kristensen - Storelung 20-06-13

Larven kommer ud af ægget efter en lille måneds tid og spiser kun lidt eller intet, inden den sætter sig til at overvintre på et af bladene. Når det bliver forår, og der atter kommer lidt varme i luften, begynder den igen at æde. I slutningen af maj/starten af juni forpupper den sig, og i juni kommer sommerfuglen frem.

Foto: Leif Kristensen - Storelung 20-06-13

Moseperlemorsommerfuglen er let at kende, når man som her ser den fra undersiden. Den mangler de andre perlemorsommerfugles klare perlemorpletter og virker mere marmoreret.

Foto: Tommy Dalnæs - Storelung 26-07-13

Moseperlemorsommerfugl flyver i en meget kort periode, typisk i midten af juni. Stort set alle fund i Storelung er observeret mellem 3/6 og 3/7, med de fleste omkring 20/6.   Der er dog et enkelt fund, der fraviger, nemlig d. 18/8!

Moseperlemorsommerfuglen har det som art rigtigt skidt og er stærkt på retur over det meste af landet, men trives dog stadig de steder, hvor tranebær er almindelig. På Fyn er der kun 4 kendte levesteder tilbage, alle på Sydfyn.  Største trussel mod sommerfuglen er tilgroning af moser på grund af for lav vandstand og for kraftig næringstilførsel fra luften.

Lad os håbe, den også i fremtiden vil være en af Storelungs beboere.

Foto: Leif Kristensen - Storelung 20-06-13