Skovblåfugl

Skovblåfugl (Celastrina argiolus) er den tidligste af vores blåfugle og kan opleves allerede fra april, når den flyver langs buske og træer i et par meters højde. Således også i Storelung, hvor den formentlig må opfattes som en tilfældig strejfer, der engang imellem kommer forbi.  I det hele taget er det en sommerfugl, der kan være temmelig omstrejfende, og ofte ser man bare et enkelt eller to eksemplarer, når man får øje på den.

Den kendes let fra de andre blåfugle, når den sidder stille. Den hvidblå underside er uden de orange sømpletter, de fleste andre blåfugle har. Og på Fyn er den kun mulig at forveksle med dværgblåfuglen, der, som navnet antyder, er betydeligt mindre: 20-24 mm mod skovblåfuglens 25-32 mm.  De andre arter, den vil kunne forveksles med, træffes næppe længere på Fyn.

Foto: Leif H. Sørensen

Æg og larver kan findes på mange slags planter, bl.a. så forskellige planter som hedelyng og tørst, der begge findes i Storelung. Ganske usædvanligt er det, at larven ikke som de fleste andre sommerfuglearter lever af bladene, men udelukkende spiser af værtsplantens knopper og frugter.

Skovblåfuglen er i øvrigt en forholdsvis ny sommerfugl i den fynske fauna, da den indtil 1930 var ukendt på Fyn. Den er dog først de seneste 20-30 år blevet almindelig på Fyn, især i den sydlige del.

Foto: Leif H. Sørensen