Skovrandøje

 Går man ind i Storelung fra stien på sydsiden, vil skovrandøje ofte være en af de første sommerfugle, man støder på.  Her sidder den tit og hviler sig på bladene på de forskellige buske, og især hvor der er små pletter med lysindfald. Hannen opretter små territorier, som den flittigt forsvarer. Andre hanner jages væk, mens en hun  forsøges forført ved hjælp af en duftsky fra de duftskæl, hannen har siddende på forvingerne.

Foto: Leif H. Sørensen

Skovrandøje er ganske let at kende med sine flødefarvede lyse pletter på oversiden, der dog, som det også fremgår af billederne, kan variere en del.

Foto: Bent Stougaard

Skovrandøje starter med at flyve i maj måned og kan træffes helt til oktober, og den er ganske almindelig især i de østlige dele af landet.. Men sådan har det ikke altid været! Tidligere var den en meget sjælden sommerfugl og blev omkring år 1900 kun truffet fåtalligt på Lolland-Falster og Sydsjælland. Senere blev enkelte eksemplar fundet på Fyn, men omkring 1930 var den almindelig på hele Fyn og har senere også spredt sig til Jylland, hvor den især træffes i den østlige del. Så her er tale om en af de sommerfugle, der har fået det bedre de seneste 100 år.

Foto: Leif H. Sørensen