Sort ildfugl

Dette er endnu en art, der ikke længere findes i Storelung, og hvor det sidste eksemplar, vi med sikkerhed ved er blevet registret, er fra 1953!  Sort ildfugl (Lycaena tityrus) havde sin sidste danske bestand i Svanninge Bakker frem til 1986, hvor den til tider kunne ses i hundredevis. Den forsvandt muligvis på grund af for hård græsning og derved mangel på de 2 planter, alm. syre og rødknæ, hvorpå den lægger sine æg, og larverne lever. Naturpleje er ikke altid en let disciplin.

Den er dog siden genindvandret til Bøtø på Falster, hvor den i dag har en enkelt kraftig og levedygtig bestand. Det diskuteres dog meget, om den i virkeligheden aldrig har været helt væk, og at denne bestand er et resultat af små oversete bestande, der hele tiden har levet på Falster.

Hun af Sort ildfugl. Foto: Leif H. Sørensen

Det er i øvrigt en meget smuk lille sommerfugl, der adskiller sig fra de fleste andre sommerfugle ved, at hunnen er den med de mest iøjnefaldende farver.

Sort ildfugl flyver på og er knyttet til halvtørre, ugødede og usprøjtede overdrev, en natur type der desværre er sjælden i Danmark.

Han af Sort Ildfugl. Foto Leif H. Sørensen

Billederne her på siden har jeg taget i Tjekkiet, hvor den er almindelig og stadigvæk flyver rigtigt mange steder.

Foto: Leif H. Sørensen
Foto: Leif H. Sørensen