Spættet bredpande

Foto: Bent Staugaard

Spættet bredpande (Pyrgus malvae) er et typisk forårs- og sommerdyr, der normalt flyver talrigt, når mælkebøtterne blomstrer. I Danmark har vi kun én generation, mens den sydpå gerne flyver i 2 generationer.

Der findes et par andre lignende arter i Danmark, men de er alle meget sjældne og i hvert fald i nyere tid ikke fundet på Fyn. Spættet bredpande, har det nu heller ikke for godt og har haft en meget kraftig tilbagegang øst for Storebælt, men også på Fyn er den gået voldsomt tilbage. Der er i dag ikke ret mange faste bestande tilbage, og i Storelung er sidste sikre fund fra 1972! Men selv om det er længe siden, så er det måske en af de arter, der med lidt held vil kunne genfindes i Storelung.

Larven lever på planter af skovjordbær, krybende potentil og agermåne. Spættet bredpande hedder på latinsk malvae, hvilket hentyder til planten katost. Arten hed da også tidligere katost-bredpande, men da det har vist sig, at den næppe er tilknyttet katost, så har den nu fået det mindre misvisende navn Spættet bredpande. Så måske har Linné ikke haft helt styr på, hvad dens larver levede på.