Stor bredpande

Stor bredpande, Storelung, 6. juni 2014 Foto: Leif H. Sørensen

En af vores almindelige bredpander, der kun kan forveksles med Kommabredpande, der dog næppe længere findes på øerne. Stor bredpande (Ochlodes sylvanus) har på undersiden tydeligt flødefarvede felter, mens Kommabredpande har helt hvide felter. Hannen kendes let fra hunnen på den sorte duftskælstribe på vingen.

Han - læg mærke til de mørke duftskæl. Foto Leif H. Sørensen

Den flyver gerne fra maj og hen i august på steder med højt græs og masser af blomster. Især fortrækker den planter som tidsler og trævlekrone med lange kronrør, hvor den kan bruge sin usædvanligt lange sugesnabel.

Æggene lægges på forskellige græsser, hvor larven spinder bladet sammen til et rør, hvor den gemmer sig om dagen. Om natten kommer den frem for at æde.

Stor bredpande, Storelung, 6. juni 2014 Foto: Leif H. Sørensen