Tidselsommerfugl

Verdens formentlig mest almindelige sommerfugl!  Men Tidselsommerfugl (Cynthia cardui) er langt fra den sommerfugl, man ser mest i Storelung eller i Danmark i det hele taget, da den er et udpræget trækdyr, der trækker til Danmark fra Sydeuropa eller Nordafrika, hvor den flyver rundt hele året.

Det er derfor meget forskelligt fra år til år, hvor almindelig den er i Danmark. Nogle år ser man næsten ingen, mens der andre år kan være tale om en kraftig invasion.  Når den kommer, ses de første eksemplarer typisk sidst i maj, men der er dog en tendens til, at det bliver tidligere og tidligere grundet det mildere vejr, vi oplever i disse år.

Foto: Leif H. Sørensen

De første eksemplarer er ofte meget slidte, hvilket jo er forståeligt, når man tænker på deres lange rejse. Men når de første af tidselsommerfuglens larver har vokset sig store og kommer ud som nyklækkede sommerfugle i august, oplever man for alvor dens skønhed, og den kan da med rette bære det engelske navn Painted Lady. Larven lever i øvrigt på rigtigt mange forskellige slags planter.

Tidselsommerfugl set fra undersiden Foto: Leif H. Sørensen

De fleste tidselsommerfugle dør i Danmark, senest når frosten sætter ind. Den tåler overhovedet ikke frost. Nogle af sommerfuglene forsøger givetvis at trække sydpå igen, men hvorvidt det overhovedet lykkedes for nogle af dem at nå tilbage til Middelhavet er nok tvivlsomt.

Tidselsommerfugl suger næring på hjortetrøst, der er en af dens favoritblomster. Foto: Leif H. Sørensen