Tægerne

Højmoser er ikke ligefrem stedet, man vil vælge, hvis man skal på jagt efter tæger, for reelt er der ingen danske tæger, der har højmosen som deres foretrukne biotop.  Når der alligevel til tider dukker arter op, så skyldes det, at der er arter, som stort set kan findes overalt, og arter, som lever på nogen af de planter, der har sneget sig ind i mosen, men som ikke burde være her. Endelig er der en del arter, som er tilknyttet planterne i randzonen, og her kan findes flere spændende tæger. Vi går på jagt og melder ind, efterhånden som vi finder nye arter og får tid til at fortælle deres historie.