Lav

Lavernes verden er en forunderlig verden, og tager man sig tid og går tæt på, så vrimler det med mærkelige og smukke former.  I Storelung ved vi meget lidt om, hvilke laver der findes! På hjemmesiden Fugle & Natur var der kun registreret en enkelt art for Storelung, før vi gik i gang med denne hjemmeside.  Men det gør vi noget ved i nær fremtid, og vi håber, at vi med tiden får et lidt større indblik i, hvad der findes af lav i mosen.

Laverne sammen med mosserne har den store fordel, at de også er til at finde om vinteren, når der ikke er så meget andet at se på derude. Således kom de første 3 arter lav i hus på et enkelt træ en snedækket januardag.

Finger-bægerlav (Cladonia digitata)

Vokser ved foden af stammer af især fyr og birk. Og samtidig på tørvebund, så alle betingelser er på plads i Storelung.

Foto: Storelung 25/1 2015, Leif H. Sørensen

Almindelig Slåenlav (Evernia prunastri)

En almindelig lav, der vokser på bark af forskellige løv og nåletræer.  Et godt kendetegn er, at den er helt hvid på bagsiden, når den vendes om.

Foto: Storelung 25/1 2015, Leif H. Sørensen

Almindelig Kvistlav (Hypogymnia physodes) 

Som navnet antyder, er denne lav meget almindelig og findes på sur og næringsfattig bark på mange forskellige løvtræer, herunder birk.

Foto: Storelung 25/1 2015, Leif H. Sørensen

Hede-Rensdyrlav (Cladonia portentosa)

En af vores almindeligste rensdyrlaver, som ud over heden også er kendt for at vokse i højmoser. Trods dens status som almindelig, er dette dog første fund på Fyn på Fugle og Natur.

Foto: Storelung 28/2 2015, Leif H. Sørensen