Lav

Larverne verden er en forunderlig verden, og tager man sig tid og går tæt på, så vrimler det med mærklige og smukke former.  I Storelung ved vi meget lidt om, hvilke lav der findes! På hjemmesiden Fugle & Natur, var der før vi gik i gang med denne hjemmeside, kun regisreret en enkelt art.  Men det gør vi noget ved i nær fremtid, og håber at vi i løbet af 2015 at få et lidt større indblik i, hvad der findes af lav i mosen.

Og så har laverne, sammen med mosserne, den store fordel at de også er til af finde om vinteren, når det ikke er så meget andet at se på derude. Således kom de første 3 lav i hus, på et enkelt træ, en snedækket januar dag.

Finger-bægerlav (Cladonia digitata)

Vokser ved foden af træstammer især fyr og birk. Og samtidig på tørvebund, så der er alle betingelser på plads i Storelung.

Foto: Storelung 25/1 2015, Leif H. Sørensen

Almindelig Slåenlav (Evernia prunastri)

En almindelig lav, der vokser på bark af forskellige løv og nåletræer.  Et godt kendetegn er at den er helt hvid på bagsiden, når den vendes om.

Foto: Storelung 25/1 2015, Leif H. Sørensen

Almindelig Kvistlav (Hypogymnia physodes) 

En, som navnet antyder, meget almindelig og findes på sur og næringsfattig bark, på mange forskellige løvtræer, herunder birk.

Foto: Storelung 25/1 2015, Leif H. Sørensen

Hede-Rensdyrlav (Cladonia portentosa)

En af vores almindeligste rensdyrlaver, som udover heden også netop er kendt for at vokse i højmose. Trods dens status som alm. er dette dog første fund på Fyn på Fugle og Natur.

Foto: Storelung 28/2 2015, Leif H. Sørensen