Pleje

Storelung er Natura 2000 område nr 119.
Det betyder, at Danmark har forpligtet sig til at gøre en ekstra indsats for Storelung, og derfor er der iværksat en masse plejeplaner for området. Du vil kunne downloade og se de fleste af dem herunder og på denne måde følge med i, hvad der sker og tænkes fremover på plejeområdet i Storelung.

Faaborg-Midtfyn Kommune har i 2012 på baggrund af den oprindelige Natura 2000 rapport lavet en egentlig plejeplan for området.  Hele planen kan downloades her. Tryk på billedet herunder.

Her kan du downloade miljøministeriets Natura 2000 plan for Storelung, der danner baggrund for Faaborg-Midtfyn Kommunes handleplan. Udkom i 2011.

I 2006 udgav det daværende Fyns Amt en basisanalyse for Storelung, der registrerede Storelungs tilstand på dette tidspunkt.

Basisanalysen fik en efterfølger udarbejdet af Miljøministeriet/Naturstyrelsen for planperioden 2016-2021