Pleje

Storelung er Natura 2000 område nr 119.
Det betyder at Danmark har forpligtiget sig til at gøre en ekstra indsat for området og derfor er der iværksat en masse plejeplaner for området. Du vil kunne download og se de flest af dem herunder, og på den måde følge med i hvad der sker og tænkes fremover på plejeområdet i Storelung.

I 2012 udgave Faaborg-Midtfyn Kommune på bagrund af den opindelig Natura 2000 rapportlavet en egentlig plejeplan for området.  Hele planen kan downloades her, Tryk på billedet her under.

Her kan du downloade miljøministeriets Natura 2000 plan for Storelung, der danner baggrund for Faaborg-Midtfyn Kommunes handleplan, Udkom i 2011.

I 2006 udgave det daværende Fyns Amt en basisanalyse for Storelung, der optegnede hvordan situationen så ud.

Basisanalyse fik en efterfølger udarbejdet af Miljøministriet/Naturstyrelsen for planperioden 2016-2021